Informacje o firmie

Od 2003 roku Zespół EU PROJECT zdobywa doświadczenie na temat procesu oceny, kontraktacji, sprawozdawczości i rozliczeń unijnych współpracując z Izbami Rzemieślniczymi, NCBiR, PARP, Regionalnymi Instytucjami Finansowymi, Komisjami Oceny Projektów, firmami z branży produkcyjnej, IT, nowych technologii i uczelniami wyższymi.

W wyniku długoletniej i owocnej współpracy z licznymi podmiotami Zespół EU PROJECT spowodował powstanie międzynarodowego klastra - International Hydraulic and Engineering Cluster (IHEC), który skupia firmy z rynku krajowego i zagranicznego (o zasięgu międzynarodowym) z branży hydraulicznej i maszynowej.

Celem IHEC jest pogłębianie współpracy z liczącymi się na świecie firmami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi w celu stworzenia unikalnej wiązki zasobów, w tym wiedzy. Stworzenie komplementarnych relacji współpracy ma doprowadzić do rozwoju umiejętności zespołów oraz kompleksowej innowacyjnej oferty w zakresie systemów sterowań hydraulicznych i elektrohydraulicznych.