Fundusze europejskie - dotacje

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2007-2013 otworzyła przed przedsiębiorstwami nowe możliwości finansowego wsparcia ich działalności. Wszyscy przedsiębiorcy chcący podnosić swoją konkurencyjność mieli dużą szansę skorzystać z dotacji unijnych i uzyskać refundacje do nawet 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przyniesie nowe możliwości finansowania m.in. transferu technologii, inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, powiązań kooperacyjnych, elektronicznych rozwiązań IT. Na przedsiębiorców czeka w obecnej perspektywie ok. 20 mld EUR.

Jakie są nowe zasady? Co będzie priorytetem w najbliższych latach? Co warto wdrożyć w przedsiębiorstwie? Jak się przygotować do skutecznej absorbcji środków unijnych? - Na te i inne pytania odpowiadamy indywidualnie każdemu przedsiębiorcy w formie audytu, dzięki temu wiemy jakie szanse są na dotację i co zrobić aby je zwiększyć. Dla sprawnego i bezpiecznego przejścia procesu aplikowania o dofinansowanie i jego rozliczania zapewniamy kompleksową obsługę projektów:

Identyfikacja i organizacja

Pozyskiwanie

Rozliczanie

pomoc w zdefiniowaniu projektów i monitoring dostępnych dotacji

przygotowanie wniosków o dofinansowanie i pozostałej niezbędnej dokumentacji

przygotowanie sprawozdań w trakcie realizacji projektów

identyfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie i dobór najbardziej optymalnych

rekomendacje, co do zwiększenia szans na projekt

przygotowanie wniosków o zaliczki, płatności częściowe i końcowe

ukierunkowanie projektów

nadzór nad zgodnością dokumentów projektowych z wytycznymi programów

wsparcie przy kontrolach realizacji przedsięwzięć

organizacja firmy jako idealnego Beneficjenta

wsparcie na etapie oceny formalnej i merytorycznej

doradztwo przy udzielaniu wyjaśnień, sprostowań do właściwych instytucji

wsparcie na etapie zawierania umowy o dofinansowanie